Guidede meditationer

Denne SoundCloud playlist er en samling af guidede meditationer, som Natalina har optaget til sine kurser i Mindful Self-Compassion.

KontaktKon taktKontaktK ontaktKonta ktKonta ktKontaktK ontaktKo ntaktKontakt

Kontakt Mig

Kontak tKo ntak tKo ntakt KontaktK ont aktKo ntaktKon taktKon taktKonta ktKontakt

Roskilde

Allehelgensgade 11A, th. 4000 Roskilde.

Kontak tKon taktKon ta ktKonta ktKont aktKontak tKon taktKontaktK ontaktKontakt

Kontakt