Mindful Self-Compassion (MSC) 8 ugers kursus i Roskilde

NÆSTE HOLD STARTER MARTS 2021

Mindful Self-Compassion (MSC) er et evidensbaseret 8 ugers kompetence udviklingsforløb, der bygger på de allernyeste metoder til at opbygge følelsesmæssig robusthed og indre styrke.

Træning i mindfulness og self-compassion giver dig strategier til bedre at kunne håndtere stress og selvkritik. Metoden støtter dig i at opnå øget glæde, tilfredshed og selvværd – og reducere stress, udbrændthed, angst og depression.

Dette kursus i Mindfulness og Self-compassion er åbent for alle og kan f.eks være relevant for:

 • Dig som har et ønske om at passe bedre på dig selv, både som professionel og privatperson.
 • Dig som ofte oplever stress, selvkritiske tanker og følelsen af utilstrækkelighed
 • Dig som arbejder med mennesker, f.eks. med undervisning, behandling, støtte eller udvikling af mennesker, og gerne vil undgå empati-udmattelse.
 • Dig som drager omsorg for familie/pårørende og ønsker at kunne yde støtte og hjælp uden selv at brænde ud.

På kurset lærer du bl.a.:

 • At skabe en støttende og varm relation til dig selv – især når du møder modgang
 • At styrke din evne til at regulere svære følelser i stressede situationer
 • At motivere dig selv med venlighed og forståelse frem for med selvkritik
 • At forankre dig i nuet for at skabe indre ro og balance
 • At sige til og fra over for dig selv og andre
 • At drage omsorg for dig selv imens du drager omsorg for andre
 • At lytte med medfølelse
 • At transformere udfordrende relationer
 • At praktisere kunsten at anerkende dig selv og nyde og glædes over livet

I løbet af de 8 gange vil vi arbejde med følgende temaer:

Session 1: Introduktion til Mindful Self-Compassion

Session 2: At praktisere mindfulness og bevidst nærvær

Session 3: At praktisere kærlig-venlighed

Session 4: At opdage din indre medfølende stemme

Session 5: At leve livet med dybde og mening

Retreat: 4 timer med stilhed, fordybelse og selvomsorg

Session 6: At møde vanskelige følelser

Session 7: At transformere udfordrende relationer

Session 8: At sige JA til dig selv og dit liv

Læs hvad en deltager siger om kurset:

“Det har været et helt fantastisk kursus.

I dag har jeg fået en helt anden ro og et andet syn på mig selv. Jeg har indset at jeg er på min egen rejse, at jeg kan tillade mig at være mig. Det er stort for mig!

Jeg har fået åbnet op til en verden som jeg ikke kendte med alle de indsigter, meditationer og uformelle øvelser som vi har lavet.

Har også fået et andet syn på andre mennesker, så de ikke længere påvirker mig så meget. Jeg har indset at de er på deres egen rejse.

Jeg vil anbefale kurset til andre og sige at Natalina er en fantastisk underviser og at det har været fantastisk at møde og lære sig selv at kende, samt at det er ok bare at være mig.”
– Jeanette

Sådan foregår mindfulness kurset i Roskilde

Vi mødes 8 gange 2,5 timer + en lørdag med 4 timers fordybelse, stilhed og selvomsorg.

Kurset er oplevelsesorienteret og vil bestå af korte oplæg, guidede meditationer og refleksionsøvelser. Der vil være tid til dialog og spørgsmål undervejs.

Der er stor vægt på at skabe afslappede og trygge rammer. Forløbet skal ses som et ressourceopbyggende forløb og er ikke gruppeterapi.

Du skal være indstillet på, i større eller mindre grupper, at udveksle oplevelser og erfaringer relateret til øvelserne med de øvrige deltagere.

Du får hver uge forslag til øvelser, du kan udføre mellem kursusgangene, som hjælper til at integrere Mindful Self-Compassion i hverdagen, og du vil modtage lydfiler med guidede meditationsøvelser.

Små hold med max. 10 deltagere.

Mindful Self-Compassion-kurset er forskningsbaseret

Mindful Self-Compassion (MSC) er et internationalt anerkendt og evidensbaseret træningsforløb hertil, som af skabt af de amerikanske psykologer Kristin Neff og Christopher Germer.

MSC-forløbet har i en række videnskabelige undersøgelser vist at kunne styrke evnen til empati og medfølelse, bidrage til trivsel, glæde og livskvalitet, og mindske symptomer på stress, angst, depression og udbrændthed. Dette gælder i private som i professionelle sammenhænge (herunder blandt sundhedsprofessionelle, lærere og pædagoger).

Endvidere har undersøgelser vist, at træningen indvirker positivt på motivation, mental sundhed, følelsesmæssig regulering, livstilfredshed, glæde og oplevet kvalitet i relationer, empati, fysiologisk og cellulær sundhed herunder immunforsvaret, samt på skelneevne i situationer med svære beslutninger.

Praktisk information

Næste Mindful Self-Compassion kursus starter forår 2021

Du kan komme på interesselisten ved at skrive til Natalina på kontakt@natalinagabriel.dk

Underviser: Natalina Gabriel

Natalina har arbejdet med mindfulness siden 2010 både på kurser, workshops og i individuel terapi. Hun er uddannet underviser i Mindful Self-Compassion fra Center of Mindfulness, University of California, San Diego. Natalina har undervist i 8 ugers MSC programmet siden 2015.

Kontakt Natalina for at høre nærmere på gabrielnatalina@gmail.com

Smagsprøver på Mindful Self-Compassion

Hvis du ønsker at få en direkte oplevelse af self-compassion meditationer, så har du mulighed for at deltage i min Self-Compassion Circle, der mødes næste gang fredag den 28. august kl. 15.30-17.00 i Roskilde.

Læs mere og tilmeld dig her  https://natalinagabriel.dk /meditationsgruppe/

Covid-19

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand og være opmærksom på god håndhygiejne! Hvis du hoster, nyser eller har symptomer på forkølelse, feber eller andet ubehag, vil vi bede dig om at melde afbud.

Måtter og andet udstyr bliver afsprittet efter brug, men du er velkommen til at medbringe eget udstyr som måtte, pude og tæppe.

Ved en eventuel forværring af Covid-19 i efteråret 2020, vil MSC-kurset blive gennemført som online undervisning.

Jeg har erfaring med at undervise online og det betyder at kurset gennemføres uanset hvordan Covid-19 måtte påvirke os i efteråret 2020.

Læs hvad andre deltagere siger om kurset:

“Tak for en helt fantastisk rejse sammen med dig og dit 8 ugers Mindful Self-Compassion forløb.

Det har været en enestående oplevelse, som er gået lang over mine vildeste forhåbninger.

Jeg ankom med lavt selvværd – god til at slå mig selv oven i hovedet – usikker pige, der var meget bedre til at bekymre sig om – og vise omsorg for andre end for mig selv.

Gennem dine helt fantastiske meditationer og self-compassion øvelser har jeg stille og roligt ændret mit syn på og indstilling til mig selv.

Jeg er blevet meget bedre til at huske mig selv, elske mig selv og ikke mindst acceptere den person jeg er med alle de svære følelser der er inden i mig.

Jeg vil helt klart anbefale kurset til ALLE sensitive personer. Det er en kæmpe øjenåbner og en mega hjælp til at forstå hvorfor vi er som vi er.”
– Heidi

“Jeg har i løbet af de 8 uger lært at blive min egen bedste ven og har fået en større ro i at være mig og vide at jeg er værd at elske ️

Tusinde tak for et helt fantastisk kursus.

Du har en dejlig, rolig, kærlig og nærværende måde at undervise på og en skøn og beroligende stemme når du guider i meditationer.

Jeg elsker de fleste at dine meditationer og der er altid en der lige passer til det jeg har brug for. Og det er blevet en fast rutine hver dag.

Jeg synes, at det at kurset er for særligt sensitive gav en helt fantastisk energi og en accept og rummelighed over for hinanden.

Og blevet bevidst om, at jeg hver dag har fortjent at gøre noget godt for mig selv som gør mig glad.

Jeg er meget taknemmelig for at have deltaget på kurset og vil helt klart anbefale det til andre særligt sensitive.”
– Trine

“Det har været en rigtig god oplevelse at deltage i Mindful Self-Compassion-kurset.

Jeg har tidligere været på mindfulness kurser, været på meditations retreat og har arbejdet med self-compassion på egen hånd.

Men det har været en helt anden oplevelse af deltage i dette forløb med fokus på medfølelse.

Jeg har fået en ny dimension oven på min meditation.”
–Michael

Særligt for dig, der er behandler, underviser, sundhedsprofessionel eller anden form for professionel omsorgsgiver

Når vi arbejder professionelt som omsorgsgiver med børn, klienter, patienter og medarbejdere kan vi i længden blive overvældet af at skulle forholde os til og tage os af andres behov, følelser, tanker og energier.

Det kan over tid give følelsen af at blive relations-træt eller empati-udmattet. Og i den situation er det let at blive overmandet af afmagt, meningsløshed og hjælpeløshed.

Ofte får vi en oplevelse af ikke at kunne gøre noget i situationen, men der er faktisk noget vi kan gøre lige i øjeblikket og i mødet med den anden.

Og det er nogle af de teknikker, som vi træner i Mindful Self-Compassion (MSC) programmet.

Forskning viser, at self-compassion er hjælpsomt for professionelle omsorgsgivere, og giver en oplevelse af større tilfredshed i deres arbejde og færre følelser relateret til stress og udbrændthed.

Når vi har empati for andre aktiveres den del i hjernen, der bearbejder smerte og det betyder at vi selv kommer til at opleve smerte.

Når vi har medfølelse (compassion) med andre, aktiveres den del af hjernen, som har med kærlighed og forbundethed at gøre. Det betyder, at når vi er medfølende, så kan vi lettere undgå at blive empatisk udmattede og i stedet skabe tryghed og forbundethed til os selv og andre.

Traditionelt lærer vi at selvomsorg er adfærdsmæssige handlinger, dvs at vi skal gøre noget godt for os selv, så vi kan lade op igen efter et krævende job. Selvomsorg er typisk noget der foregår i fritiden og kan være aktiviteter som motion, wellness behandlinger etc.

MSC praktiseres derimod lige nu og her i de svære øjeblikke, som opstår både i fritiden og i arbejdslivet f.eks. i mødet med klienter og kollegaer.

Self-Compassion træner en emotionel kompetence til at tage vare på vores egen følelsesmæssige tilstand uden fordømmelse og selvkritik, og i stedet møde os selv og vores smerte med oprigtig kærlig interesse og omsorg.

KontaktKo  ntaktKonta ktKontaktK ontak tKon takt Kontakt KontaktKo ntaktKo ntakt

Kontakt Mig

Kontak tKo ntak tKo ntakt KontaktK ont aktKo ntaktKon taktKon taktKonta ktKontakt

Roskilde

Allehelgensgade 11A, th. 4000 Roskilde.

Kontak tKon taktKon ta ktKonta ktKont aktKontak tKon taktKontaktK ontaktKontakt

Kontakt