Mindfulness & Compassion kursus i Roskilde

MSC rose rose

HOLD START FORÅR 2024 

NÆSTE HOLD STARTER FORÅR 2020 – SKRIV TIL NATALINA OG KOM PÅ INTERESSE-LISTEN. 

8 TORSDAG AFTENER + EN FORDYBELSESLØRDAG

Dette 8 ugers træningsforløb i mindfulness og compassion giver dig strategier og redskaber til at forebygge og håndtere stress og udmattelse, reducere angst, uro og nedtrykthed – og øge din indre ro, livsglæde og selvværd.

Self-Compassion (MSC) er et evidensbaseret kompetence udviklingsforløb, der bygger på de allernyeste metoder til at opbygge følelsesmæssig robusthed og indre styrke.

Mindfulness og Compassion kurset er relevant for:

 • Dig som har et ønske om at passe bedre på dig selv, både som professionel og privatperson.
 • Dig som ofte oplever stress og kender til den indre kritiske stemme og følelsen af utilstrækkelighed
 • Dig som arbejder med mennesker, f.eks. med omsorg, behandling, undervisning eller udvikling af mennesker, og gerne vil forebygge omsorgstræthed/empati-udmattelse.
 • Dig som drager omsorg for familie/pårørende og ønsker at kunne være der for andre og yde støtte og hjælp uden selv at brænde ud.

På kurset lærer du bl.a.:

 • At skabe en støttende og varm relation til dig selv – især når du møder modgang
 • At styrke din evne til håndtere stressede og svære situationer
 • At motivere dig selv med venlighed og forståelse frem for med selvkritik
 • At praktisere mindfulness og self-compassion/selvomsorg i hverdagen
 • At drage omsorg for dig selv imens du drager omsorg for andre
 • At regulere svære følelser særligt i forhold til udfordrende relationer
 • At praktisere kunsten at anerkende dig selv og nyde og glædes over livet

På kurset vil vi arbejde med følgende temaer:

 • Hvad er Mindful Self-Compassion og hvordan virker det?
 • At praktisere mindfulness og reducere stress, indre uro og negative tanker
 • At lære at grounde dig/forankre dig i nuet, så du kan finde ro i sind og krop
 • At opdage din indre medfølende stemme og motivere dig selv med venlighed
 • At finde dine kerneværdier, så du kan leve livet med mening og autenticitet
 • At styrke din evne til at regulere svære følelser i stressede situationer
 • At forebygge udbrændthed, når du er omsorgsgiver (professionelt og privat)
 • At sige JA til dig selv og dit liv

Læs hvad en deltager siger om kurset:

“Det har været et helt fantastisk kursus.

I dag har jeg fået en helt anden ro og et andet syn på mig selv. Jeg har indset at jeg er på min egen rejse, at jeg kan tillade mig at være mig. Det er stort for mig!

Jeg har fået åbnet op til en verden som jeg ikke kendte med alle de indsigter, meditationer og uformelle øvelser som vi har lavet.

Har også fået et andet syn på andre mennesker, så de ikke længere påvirker mig så meget. Jeg har indset at de er på deres egen rejse.

Jeg vil anbefale kurset til andre og sige at Natalina er en fantastisk underviser og at det har været fantastisk at møde og lære sig selv at kende, samt at det er ok bare at være mig.”
– Jeanette

Sådan foregår mindfulness & compassion kurset i Roskilde

Vi mødes 8 gange 2 timer + en lørdag med 4 timers fordybelse, stilhed og selvomsorg.

Kurset er oplevelsesorienteret og vil bestå af guidede meditationer, korte oplæg, refleksionsøvelser, dialog og hjemmetræning.

Du får hver uge forslag til øvelser, du kan udføre mellem kursusgangene, som hjælper til at integrere de nye vaner i hverdagen, og du vil modtage lydfiler med guidede meditationsøvelser.

Der er stor vægt på at skabe afslappede og trygge rammer.

Forløbet skal ses som et ressourceopbyggende forløb og er ikke gruppeterapi.

Små hold med max. 8 deltagere.

Mindful Self-Compassion-metoden er forskningsbaseret

Kurset bygger på Mindful Self-Compassion-metoden (MSC), som er et internationalt anerkendt og evidensbaseret træningsforløb skabt af de amerikanske psykologer Kristin Neff og Christopher Germer.

MSC metoden har i en række videnskabelige undersøgelser vist at kunne styrke evnen til empati og medfølelse, bidrage til trivsel, glæde og livskvalitet, og mindske symptomer på stress, angst, depression og udbrændthed. Dette gælder i private som i professionelle sammenhænge (herunder blandt sundhedsprofessionelle, lærere og pædagoger).

Endvidere har undersøgelser vist, at træningen indvirker positivt på motivation, mental sundhed, følelsesmæssig regulering, livstilfredshed, glæde og oplevet kvalitet i relationer, empati, fysiologisk og cellulær sundhed herunder immunforsvaret, samt på skelneevne i situationer med svære beslutninger.

Praktisk information

Næste Mindfulness & Compassion kursus starter foråret 2024.

Kurset holdes  centralt i Roskilde.

Pris 3.900 kr. for hele forløbet inkl. materialer og lydfiler med guidede meditationer og øvelser.

Der vil være én plads på hvert hold med rabat for en deltager, der er udfordret på prisen.

Tilmeld dig på kontakt@natalinagabriel.dk

Du er også velkommen til at få en kort samtale med Natalina for at høre om kurset er det rigtige for dig.

Rammer for tilmelding, betaling og framelding

Ved tilmelding modtager du en faktura og din tilmelding er endelig, når betaling er modtaget.

Tilmeldingen er bindende og kursusbeløbet tilbagebetales ikke, 

Dog kan du ved framelding inden kurset starter, vælge at videregive din plads til en anden. 

Hvis du bliver forhindret i at deltage i hele eller dele af forløbet efter kurset er startet, refunderes kursusbeløbet ikke. 

Underviser: Natalina Gabriel

Natalina har arbejdet med mindfulness siden 2010 både på kurser, workshops og i individuel terapi. Hun er uddannet underviser i Mindful Self-Compassion fra Center of Mindfulness, University of California, San Diego. Natalina har undervist i 8 ugers MSC programmet siden 2015.

Smagsprøver på Mindfulness & Compassion

Hvis du kunne tænke dig at opleve mindfulness og self-compassion meditation, så har du mulighed for at deltage i Søndags Fordybelse med Natalina, hvor jeg en gang om måneden inviterer til et mentalt åndehul med fordybelse, stilhed og mindfulness og compassion meditationer.

Nye datoer for Søndags Fordybelse er på vej!

Læs om tidligere fordybelsesdage her  https://natalinagabriel.dk/fordybelsesdag-med-mindful-self-compassion/

Læs hvad andre deltagere siger om kurset:

“Tak for en helt fantastisk rejse sammen med dig og dit 8 ugers Mindful Self-Compassion forløb.

Det har været en enestående oplevelse, som er gået lang over mine vildeste forhåbninger.

Jeg ankom med lavt selvværd – god til at slå mig selv oven i hovedet – usikker pige, der var meget bedre til at bekymre sig om – og vise omsorg for andre end for mig selv.

Gennem dine helt fantastiske meditationer og self-compassion øvelser har jeg stille og roligt ændret mit syn på og indstilling til mig selv.

Jeg er blevet meget bedre til at huske mig selv, elske mig selv og ikke mindst acceptere den person jeg er med alle de svære følelser der er inden i mig.

Jeg vil helt klart anbefale kurset til ALLE sensitive personer. Det er en kæmpe øjenåbner og en mega hjælp til at forstå hvorfor vi er som vi er.”
– Heidi

“Jeg har i løbet af de 8 uger lært at blive min egen bedste ven og har fået en større ro i at være mig og vide at jeg er værd at elske ️

Tusinde tak for et helt fantastisk kursus.

Du har en dejlig, rolig, kærlig og nærværende måde at undervise på og en skøn og beroligende stemme når du guider i meditationer.

Jeg elsker de fleste at dine meditationer og der er altid en der lige passer til det jeg har brug for. Og det er blevet en fast rutine hver dag.

Jeg synes, at det at kurset er for særligt sensitive gav en helt fantastisk energi og en accept og rummelighed over for hinanden.

Og blevet bevidst om, at jeg hver dag har fortjent at gøre noget godt for mig selv som gør mig glad.

Jeg er meget taknemmelig for at have deltaget på kurset og vil helt klart anbefale det til andre særligt sensitive.”
– Trine

“Det har været en rigtig god oplevelse at deltage i Mindful Self-Compassion-kurset.

Jeg har tidligere været på mindfulness kurser, været på meditations retreat og har arbejdet med self-compassion på egen hånd.

Men det har været en helt anden oplevelse af deltage i dette forløb med fokus på medfølelse.

Jeg har fået en ny dimension oven på min meditation.”
–Michael

Særligt for dig, der er behandler, underviser, sundhedsprofessionel eller anden form for professionel omsorgsgiver

Når vi arbejder professionelt som omsorgsgiver med børn, klienter, patienter og medarbejdere kan vi i længden blive overvældet af at skulle forholde os til og tage os af andres behov, følelser, tanker og energier.

Det kan over tid give følelsen af at blive relations-træt eller empati-udmattet. Og i den situation er det let at blive overmandet af afmagt, meningsløshed og hjælpeløshed.

Ofte får vi en oplevelse af ikke at kunne gøre noget i situationen, men der er faktisk noget vi kan gøre lige i øjeblikket og i mødet med den anden.

Og det er nogle af de teknikker, som vi træner i Mindful Self-Compassion (MSC) programmet.

Forskning viser, at self-compassion er hjælpsomt for professionelle omsorgsgivere, og giver en oplevelse af større tilfredshed i deres arbejde og færre følelser relateret til stress og udbrændthed.

Når vi har empati for andre aktiveres den del i hjernen, der bearbejder smerte og det betyder at vi selv kommer til at opleve smerte.

Når vi har medfølelse (compassion) med andre, aktiveres den del af hjernen, som har med kærlighed og forbundethed at gøre. Det betyder, at når vi er medfølende, så kan vi lettere undgå at blive empatisk udmattede og i stedet skabe tryghed og forbundethed til os selv og andre.

Traditionelt lærer vi at selvomsorg er adfærdsmæssige handlinger, dvs at vi skal gøre noget godt for os selv, så vi kan lade op igen efter et krævende job. Selvomsorg er typisk noget der foregår i fritiden og kan være aktiviteter som motion, wellness behandlinger etc.

MSC praktiseres derimod lige nu og her i de svære øjeblikke, som opstår både i fritiden og i arbejdslivet f.eks. i mødet med klienter og kollegaer.

Self-Compassion træner en emotionel kompetence til at tage vare på vores egen følelsesmæssige tilstand uden fordømmelse og selvkritik, og i stedet møde os selv og vores smerte med oprigtig kærlig interesse og omsorg.

KontaktKo  ntaktKonta ktKontaktK ontak tKon takt Kontakt KontaktKo ntaktKo ntakt

Kontakt Mig

Kontak tKo ntak tKo ntakt KontaktK ont aktKo ntaktKon taktKon taktKonta ktKontakt

Roskilde

Allehelgensgade 11A, th. 4000 Roskilde.

Kontak tKon taktKon ta ktKonta ktKont aktKontak tKon taktKontaktK ontaktKontakt

Kontakt