Terapi og stressbehandling for unge voksne (ml. 18 og 30 år)

Terapi er en vej til at lære dig selv at kende og få det bedre indeni
Alle mennesker oplever perioder, hvor livet kan synes tungt og svært. Måske har du svært ved selv at sætte ord på, hvad der tynger dig? Det kan også være, du kender kernen til dine problemer, men har svært ved at komme videre herfra? Jeg kan hjælpe dig med at navigere i dine tanker, og sammen kan vi finde en vej, der er passende for dig, så du kan komme godt videre.

Der kan der være mange forskellige følelser på spil

Det kan være, at:

du føler dig utilstrækkelig eller forkert og er optaget af, hvad andre tænker om dig?
du ofte føler dig trist og synes livet savner mening?
du føler du dig alt for sårbar og ikke bliver forstået af dine nærmeste?
du har svært ved at sætte grænser, og holde fast i dine egne behov?

Måske er det en blanding af det hele eller noget helt andet, som fylder i sindet og mærkes som ubehag og uro i kroppen?

Du skal vide, at du ikke er alene

Som ung er du i en periode af livet, der helt naturligt kan være præget af usikkerhed, indre og ydre forandringer og dybe følelser. Som ung står du med et hav af vigtige valg og beslutninger, der skal træffes. Der er ikke noget at sige til, at du i perioder kan føle dig overvældet, usikker og oplever, at følelser som tristhed, ensomhed, angst kan dukke op. Ligesom der kan være udfordringer i dine nærmeste relationer – forældre, kæreste og venner eller i kontakten med folk fra dit studie eller arbejde.

12-talskulturen er ikke hensigtsmæssig

En ting er, at de unge år altid har budt på usikkerhed og sårbarhed på vejen ind i voksenlivet. Men der er ingen tvivl om, at du som ung i disse år oplever et ekstra stort pres bl.a. på grund af perfektheds-kulturen skabt af de sociale medier og de mange muligheder, som stiller store krav til at træffe de helt rigtige valg for fremtiden.

Det kan føles som et konstant pres – både fra skole/uddannelse, forældre, venner, sociale medier – og ikke mindst fra dig selv. Følelsen af at du skal præstere og gøre det godt hele vejen rundt – og samtidig leve op til kravet om det perfekte liv – både på de sociale medier og i virkeligheden. Det kan let føre til en konstant sammenligning af dig selv med andre. Når du ikke lever helt op til dine egne forventninger, så kan det føles som at ryge ned i et sort hul og du kan let føle dig fortabt.

Terapi kan være et modigt og selvkærligt valg

Hvis udfordringerne varer ved, og fylder alt for meget, er det vigtigt, at du gør noget ved dem.
Mange unge vælger at gå i psykoterapi for at få løsnet op og få det bedre.

Her kan du få talt om det, der fylder og få undersøgt og bearbejdet tingene, så du kan komme styrket videre. I første omgang kan tanken om at tale med et fremmed menneske om noget virkelig sårbart og meget personligt godt føles grænseoverskridende.

Men det vil ofte vise sig at være en både modig, ansvarlig og selvkærlig vej at gå. Og en både lærerig og udbytterig personlig proces.

Et terapeutisk forløb kan hjælpe dig til:

 • At du lærer dig selv bedre at kende og bliver mere bevidst om dine behov, værdier og det der er vigtigt, for at du kan leve det liv, du ønsker
 • At blive klar over dine styrker og ressourcer og finde modet til at få dem sat i spil
 • At stoppe din indre kritiske stemme og i stedet lytte til den mere venlige og forstående stemme indeni
 • At styrke dit selvværd og genfinde følelsen af at være god nok præcis som du er
 • At sætte tydelige grænser over for andre og dig selv
 • At få redskaber til at håndtere eksamensangst og andre angstproblematikker
 • At få redskaber til at finde ro i sind og krop, så du kan slippe stress og sove bedre om natten
  At lære at prioritere i en travl hverdag, så du altid får det vigtigste gjort
 • At skabe balance i hverdagen og navigere i forhold til studie/arbejde, socialt liv og tid til dig selv.
 • At give plads til mere glæde, sjov, nærvær og nydelse i dit liv

Områder som vi kan tale om:

 • Lavt selvværd/følelsen af aldrig at være god nok/”imposter”-
 • syndrom
 • Stress og udbrændthed
 • At være særligt sensitiv og/eller introvert
 • Eksamensangst
 • Præstationsangst
 • Angst for social kontakt
 • Ensomhed
 • Udfordrende relationer – forhold til forældre, kæreste, venskaber,
 • Tristhed/nedtrykthed/depression
 • Meningsløshed / eksistentiel krise
 • Sorg og tab

Hvordan foregår terapien?

Terapien foregår som en samtale mellem dig og mig

Jeg tilbyder et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor jeg møder dig i øjenhøjde med en åben, nysgerrig og ikke-dømmende holdning.

Vi tager udgangspunkt i det, der optager dig i dit liv, og jeg støtter dig i at få sat ord på det der fylder. Vores samtaler foregår i det tempo, der passer dig og du fortæller det, som du er klar til at fortælle. Sammen undersøger vi, hvordan det er at være dig lige nu, og vi udforsker dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Opmærksomhed på hvad det er, der sker inden i dig, er med til at give en større forståelse af dig selv og dine handlemønstre. En indsigt som kan give dig mod til lidt efter lidt at vælge en ændret adfærd eller et nyt ‘mindset’, der er mere støttende og meningsgivende for dig.

Målet med terapien er, at du bevæger dig henimod det liv, du ønsker at leve. Delmål kan være, at du opnår større færdigheder i eksempelvis at regulere dine følelser og dit nervesystem eller bliver bedre til at rumme dig selv med større accept og omsorg for dig selv.

For nogle kræver det få sessioner, og for andre er det givende at gå i terapi i en længere periode.

Som psykoterapeut i Roskilde har jeg fokus på at skabe et trygt og støttende rum for terapien og med min teoretiske ballast og mine erfaringer, kan jeg sikre, at terapien bevæger sig fremad.

Start med en 20 minutters gratis forsamtale

Du er altid velkommen til at få 20 minutters gratis samtale.
En gratis forsamtale giver dig en mulighed for at møde mig, få sat ansigt på og fornemme kemien, før du beslutter dig for, om jeg er den rette psykoterapeut for dig

Priser

Jeg giver rabat til dig, der er studerende på SU, fordi jeg ved, at økonomien kan være presset.

Min baggrund som psykoterapeut

Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København, hvor jeg har taget en 4-årig kvalitetsvurderet uddannelse i eksistentiel, oplevelsesorienteret terapi.

Jeg modtager løbende supervision i en fast supervisionsgruppe for at styrke og udvikle mig som terapeut.

Som psykoterapeut har jeg naturligvis tavshedspligt og følger i øvrigt Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler og standarder.

Jeg er efteruddannet inden for stresscoaching, mindfulness og mindful self-compassion.

Jeg tilbyder mindfulness; self-compassion gruppeforløb, fordybelsesdage og stillevandringer og er fast underviser hos Dansk Mindfulness Akademi på Mindfulness-formidler-uddannelsen.

Udtalelse fra tidligere klient

”Inden jeg startede i terapi hos Natalina havde jeg svært ved at få ro på mine negative tanker omkring mig selv. Mit tankemylder fyldte meget og jeg kunne ikke komme væk fra det.
Natalina har lært mig at se mine tankemønstre udefra, og hvordan jeg skal arbejde med dem, så jeg får et mere positivt syn på mig selv. Det vigtigste jeg har taget med mig, er de redskaber og øvelser, som jeg har fået af Natalina, som jeg dagligt bruger til at forblive positiv, og behandle mig selv, som jeg ville behandle en rigtig god ven.
Jeg er meget stolt af mig selv, og over, hvor langt jeg er kommet på kort tid. Det kunne jeg aldrig have gjort uden din hjælp Natalina, og det skal du have meget stor tak for!”

– Kvinde 26 år

KontaktK ontaktKon taktKonta  ktKontakt KontaktKont aktKontaktK ontaktKontakt

Kontakt Mig

Kontak tKo ntak tKo ntakt KontaktK ont aktKo ntaktKon taktKon taktKonta ktKontakt

Roskilde

Allehelgensgade 11A, th. 4000 Roskilde.

Kontak tKon taktKon ta ktKonta ktKont aktKontak tKon taktKontaktK ontaktKontakt

Kontakt