Hvad ville det betyde for dig at få al den hjælp, du har brug for lige nu?

Kender du til at have brug for mere støtte og tryghed, end dit netværk kan give dig? Psykoterapi giver dig redskaber, der hjælper dig hen mod den forandring du ønsker.

Forstå din situation og opnå nye indsigter med hjælp fra psykoterapi

Psykoterapi er et forløb, hvor du får mulighed for at få et objektivt indblik i din situation. Psykoterapien giver dig en terapeutisk og struktureret ramme, hvor du på tryg vis kan udforske dine tanker og følelser. Og hvad de gør ved dig. Det er en mulighed for dig, ikke at bære dit liv alene. Men at gå et stykke af vejen sammen med et andet menneske, og derved opnå nye indsigter i dig selv og dine handlemønstre. Det er et effektivt grundlag for at skabe forandringer i livet. Og det får du hjælp til her.

Psykoterapi med mindfulness. Genfind din balance!

Har du mistet din balance? Så kan det være svært for dig at se sig ud af dine problemer. Eller finde nok energi til at handle på dine forhold. Balancen genopretter du ved hjælp af de mange redskaber psykoterapien indeholder og tilbyder. Forløbets varighed kommer an på, hvad du ønsker hjælp til. Og hvor længe du har haft de tanker eller følelser, du ønsker at arbejde med. Således vil terapien hjælpe dig med at skabe nye spor og forandringer i dit liv. Desuden har jeg mulighed for at tilbyde dig indsigt og træning i mindfulness. Herunder bevidst åndedræt, Mindful Self-Compassion (MSC) og kropsbevidsthed som en del af behandlingen.

Hvordan foregår psykoterapi? Og hvordan virker det?

Psykoterapi består af en række samtaler bygget på psykologiske metoder. Målet med forløbet er at afdække årsagerne til dine problemer. Og gennem psykologiske metoder at bedre din situation. Det sker blandt andet ved at du opnår nye indsigter omkring dig selv og din situation. Indsigterne vil pege på, hvilke redskaber der vil være gode for dig at tage i brug. Og også give dig mod til at handle anderledes.

En vej til nye færdigheder, mere balance og tro på dig selv

I terapien træner du at møde livet med mere balance, ro og tro på dig selv. De terapeutiske samtaler understøtter en træning af flere færdigheder i dit liv. Det vil sige, at du eksempelvis bliver bedre til at regulere dine følelser og dit nervesystem. Du kan opleve, at du bliver bedre til at rumme dig selv. Og også at du opnår mere accept og bevidst omsorg for dig selv, når du står i en vanskelig situation.

Din hjælp til at håndtere svære følelser

Er du ramt af stress, depression eller angst? Er du særlig sensitiv? Eller har du følelsen af ikke at være nok til stede i dit eget liv? Måske du oplever følelser af skam, eller at du ikke er god nok? Det kan også være problemer på arbejdet eller i en relation, der bringer dig i terapi. Uanset hvad du ønsker at ændre, så styrker terapien dine færdigheder til at mestre dit liv lige her og nu. Og sikrer, at du ikke står alene. Hvis du har brug for en professionel psykoterapeut i Roskilde, er du velkommen til at kontakte mig på +45 22 92 18 52. Jeg giver altid en gratis forsamtale, så du kan fornemme, om jeg er den rette terapeut for dig, før vi starter et forløb.

KontaktKont aktKontaktKo ntaktKontaktKo ntaktKontaktKontaktKontak tKont akt

Kontakt Mig

Kontak tKo ntak tKo ntakt KontaktK ont aktKo ntaktKon taktKon taktKonta ktKontakt

Roskilde

Allehelgensgade 11A, th. 4000 Roskilde.

Kontak tKon taktKon ta ktKonta ktKont aktKontak tKon taktKontaktK ontaktKontakt

Kontakt