Psykoterapeut i Roskilde – Natalina Gabriel

Terapeutiske samtaler

Når livet føles svært, kan jeg som psykoterapeut i Roskilde psykoterapi hjælpe dig til at skabe den forandring, du ønsker. Der kan være mange grunde til at du vil vælge at gå i terapi. Måske en akut opstået krise, som kræver at blive kigget på her og nu. Måske en følelse gennem længere tid af at sidde fast eller gang på gang falde tilbage i gamle uønskede mønstre. Eller måske et behov for at lære dig selv bedre at kende, blive mere bevidst om dine styrker og ressourcer, så du kan leve dit liv, som du ønsker det.

Hvis du har brug for en professionel psykoterapeut i Roskilde, er du velkommen til at kontakte mig på +45 22 92 18 52. Jeg giver altid en gratis forsamtale, så du kan fornemme, om jeg er den rette terapeut for dig, før vi starter et forløb. Min klinik ligger belejligt for dig, der f.eks. ønsker en psykoterapeut nær Køge, Holbæk eller Taastrup.

En psykoterapeut er én, du trygt kan tale med om dét, der er svært i dit liv, én der møder dig i øjenhøjde og ser dig lige dér, hvor du er og én der rummer dig og lytter til det, du har på hjerte

At vælge sig selv – Psykoterapeut i Roskilde

Et terapeutisk forløb kræver i første omgang modet til at vælge dig selv til. Mod til at række ud, når livet føles svært og tale med et andet menneske om noget, der er personligt og svært, som måske har fyldt længe – og som du måske ikke engang har talt med dine nærmeste om. Når vi står i noget virkelig svært, kan vi føle os alene. Det kan føles sårbart at åbne sig for de mennesker, som vi har tættest på. Og her er det, at et psykoterapeutisk forløb kan give dig mulighed for at kigge de svære ting i øjnene sammen med et menneske, der har en både objektiv og omsorgsfuld tilgang til dig og dit liv og en række støttende metoder og redskaber at byde ind med.

Hvad kan du tale med mig om?

Du er velkommen med de problematikker eller temaer, som fylder i dig. Det kan også være et ønske om at udvikle dig på de indre linjer, så du kan få et mere tilfredsstillende liv og mere kvalitet i dine relationer. Mange af mine klienter kommer med problemstillinger, der bunder i langvarig stress, lavt selvværd og/eller et sensitivt nervesystem og jeg har derfor valgt at specialisere mig i problematikker omkring disse 3 områder. Som psykoterapeut kan jeg derfor hjælpe med problematikker som:

  • Stress
  • Selvværd og selvtillid
  • Særligt sensitive/sansestærke mennesker (HSP)

Herudover har jeg god erfaring inden for disse områder:

  • Ensomheds- og forkerthedsfølelse
  • Præstations- og eksamensangst
  • Livskriser
  • Problematiske relationer til dine nærmeste
  • Tristhed, håbløshed og depressivitet
  • Angst-relaterede problematikker

Hvordan foregår terapien?

Terapien foregår som en samtale mellem dig og mig

Vi tager udgangspunkt i det, der optager dig i dit liv og jeg støtter dig i at få sat ord på det der fylder. Vores samtaler foregår i det tempo, der passer dig og du fortæller det, som du er klar til at fortælle. Sammen undersøger vi, hvordan det er at være dig lige nu, og vi udforsker dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Opmærksomhed på hvad det er, der sker inden i dig, er med til at give en større forståelse af dig selv og dine handlemønstre. En indsigt som kan give dig mod til lidt efter lidt at vælge en ændret adfærd eller et nyt ‘mindset’, der er mere støttende og meningsgivende for dig.

Målet med terapien er at du bevæger dig henimod det liv, du ønsker at leve. Delmål kan være at, du opnår større færdigheder i eksempelvis at regulere dine følelser og dit nervesystem eller bliver bedre til at rumme dig selv med større accept og omsorg for dig selv.

For nogle kræver det få sessioner, og for andre er det givende at gå i terapi i en længere periode.

Som psykoterapeut har jeg fokus på at skabe et trygt og støttende rum for terapien og med min teoretiske ballast og mine erfaringer kan jeg sikre at terapien bevæger sig fremad.

Teoretisk tager jeg afsæt i den eksistentielt oplevelsesorienterede metode. Det betyder, at jeg lægger vægt på forståelse af eget liv og livets grundvilkår, og på forståelse af vores egne følelser og relationer. Når det virker meningsfuldt for din situation, inddrager jeg teknikker fra mindfulness og compassion-baseret terapi (som bl.a. inddrager åndedræt, kropsbevidsthed, accept og selv-medfølelse).

Sådan er jeg som terapeut – Psykoterapeut i Roskilde

Jeg tilbyder et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor jeg møder dig i øjenhøjde med en åben, nysgerrig og ikke-dømmende holdning. Når du opsøger mig som psykoterapeut i Roskilde, vil du møde et rummeligt og empatisk menneske, der selv har levet et liv med ’ups-and-downs’, livskriser, glæder og sorger. Jeg er af den overbevisning, at det er muligt at komme igennem kriser og svære problematikker og dét at gå vejen sammen med et empatisk, lyttende menneske i sig selv er helende for dybe følelsesmæssige sår.

Min baggrund som psykoterapeut

Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København, hvor jeg har taget en 4-årig kvalitetsvurderet uddannelse i eksistentiel, oplevelsesorienteret terapi.

Jeg modtager løbende supervision i en fast supervisionsgruppe for at styrke og udvikle mig som terapeut.

Som psykoterapeut har jeg naturligvis tavshedspligt og følger i øvrigt Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler og standarder.

Jeg er efteruddannet inden for stresscoaching, mindfulness og mindful self-compassion.

Jeg tilbyder mindfulness & self-compassion gruppeforløb, fordybelsesdage og stillevandringer og er fast underviser hos Dansk Mindfulness Akademi på Mindfulness-formidler-uddannelsen.

Oprindelig er jeg uddannet jurist og har i en årrække arbejdet med udvikling af medarbejdere og ledere i offentlige og private organisationer. Siden 2009 har jeg været selvstændig med egen virksomhed.

KontaktKon taktKontakt KontaktKonta ktKontaktK ontaktKonta ktKontak tKontakt

Kontakt Mig

Kontak tKo ntak tKo ntakt KontaktK ont aktKo ntaktKon taktKon taktKonta ktKontakt

Roskilde

Allehelgensgade 11A, th. 4000 Roskilde.

Kontak tKon taktKon ta ktKonta ktKont aktKontak tKon taktKontaktK ontaktKontakt

Kontakt