Worry-circles

Fra tankemylder til kærligt nærvær I nuet

Når vores tanker myldrer kan mindfulness og self-compassion støtte os i at bryde vores gentagne grublerier.

Når vi grubler over længere tid og sidder fast i negative tankemønstre kaldes det rumination (som egentlig betyder at “tygge drøv” på vores tanker). Og at vi havner i tankemylder og rumination er faktisk helt naturligt.

Vores fantastiske hjerne er skabt til at hjælpe os med at løse problemer og hjernen prøver bare på at finde løsninger på ALT det, der stresser os, bekymrer os, gør os utrygge og triste eller vrede.

Disse tankeprocesser kan fortsætte i det uendelige i forsøget på at tænke os ud af alt det svære – ofte uden vi kommer nærmere en løsning.

Og desværre kan de vedvarende grublerier øge vores risiko for stress, angst og depression.

Mindfulness er på mange måder det modsatte af rumination.

Mindfulness er at være bevidst nærværende lige her og nu med en ikke-dømmende holdning.

Mindfulness tillader os at sanse, mærke og være med det, der er.

I stedet for at dvæle ved al det svære, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved lige nu, kan vi øve os i at være til stede her og nu med omsorg og medfølelse over for os selv.